O mně

„Nečekejme na možnosti, které nás přiblíží k budoucnosti. Opečovávejme zárodky čehokoliv, čím a kým jsme už teď, a můžeme směle opustit i své sny, protože se staneme svou vlastní vizí, která ví, kam směřuje...“

Milena Miškaříková

A vše, co nebylo v souladu s tímto prostorem, muselo jednoho dne odejít a zhroutit se tam, odkud to neautentické vzešlo. 

Svou vnitřní hypersenzitivitu a empatii, kterou jsem po celý život považovala za překážku, dnes považuji za svůj největší dar.  Mám schopnost, jako každý z Vás, vidět pod povrch věcí, vyciťovat věci neviditelné, vnímat lidské emoce, myšlenky i nadcházející události.

Pamatuji si jako dnes, jak ležím v mámině posteli, pozoruji dřevěné dveře od šatní skříně a ve všech těch liniích dřeva vidím zvířata nebo obličeje lidí, kteří ke mně promlouvají. V pubertě a ještě mnohem později jsem podlehla tlaku na výkony, které se v naší rodině cenily, a já tenhle vnitřní svět opustila.

Později – ve svém dospělém životě jsem si kladla podobné otázky jako všichni z Vás. Kdo jsem a co jedinečného si v sobě nesu? A najednou zjišťuji, že se vracím do svého dětství...

Zavírám oči a čekám, až ke mně vnitřní svět zase promluví. S úžasem vnímám rozměry, které mě nepřestávají fascinovat vším – svými odvíjejícími se příběhy, dokonalou symbolikou i nezaměnitelnou přesností. Zpočátku jsem je jen velmi váhavě uveřejňovala na své FB stránce Poselství z nitra. A mé prvotní váhání se později proměnilo v radost a pocit naplnění z toho, co dělám. Přidanou hodnotou se pak stali spokojení klienti.

Vystudovala jsem několik škol, absolvovala množství seminářů, vystřídala spoustu zaměstnání a ustála mnoho životních karambolů, abych se opět s pokorou vrátila k sobě. Mé životní příběhy a zkušenosti jsou mými nejvěrnějšími a nejcennějšími průvodci, protože to, co zažijete na vlastní kůži je něco, co Vás promění dokonale.

Mou srdeční záležitostí se stalo předávání osobních vhledů v obrazech. Poselství pro kohokoliv z Vás ke mně přicházejí ve stavu hlubokého uvolnění – někdy formou intuitivní psychografie, ale většinou v obrazech nesoucích v sobě symboliku, kterou pak společně rozkrýváme. Vhledy poukazují nejen na hlubší aktuální stav dané záležitosti, ale téměř vždycky odhalují i příčinu věcí a ukazují směr, kterým se můžete nechat vést.

A tak měním svůj život – s božskými nástroji – jakými jsou metody ThetaHealing® nebo Access Bars® se posunuji krok za krokem, vrstvu po vrstvě k životu ve svobodě, prosperitě, radosti i šťavnatosti, která je tu pro všechny.

Svobodně se projevovat, cítit radost a být uchvácená krásou života i touha po neustálém růstu, expanzi a překonávání vlastních hranic je hnací silou mého života.

Právě proto jsem na cestě dovnitř, abych sobě i Vám mohla být inspirací a průvodcem k Vašemu nejvyššímu potenciálu tam venku.

Dovedu Vás do Vašeho světla a k Vašemu nejvyššímu potenciálu, abyste se mohli stát sami sebou a dojít tam, kam si přejte.

S láskou a úsměvem Milena Miškaříková