Co se mi jako první vybaví pod pojmem „théta“?

 • Když jsem procházela hlubokou osobní a existenční krizí, jsem se modlila, abych se dokázala spojit s tou nejčistší energií Boha, v zoufalství, slzách a touze svého čistého srdce jsem zavřela oči a čekala... Najednou se ve mně rozhostilo ticho, klid a svým vnitřním zrakem jsem zahlédla, jak mě shůry zahlcuje zářivě čisté bílé světlo něčeho, co bylo doslova ohromující... Tenkrát jsem nevěděla, že jsem dosáhla až do 7. roviny bytí a nacházela se ve stavu théta. Ten zážitek byl však tak silný, že jsem toužila se s onou rovinou spojovat častěji a být tak nějak stále online. Až mnohem později se ke mně dostala knížka Vianny Stibal a její metoda ThetaHealing® a já pochopila, že je to konečná a že už nic jiného hledat nepotřebuji – zde totiž naleznete úplně všechno – čistou esenci bezpodmínečné lásky, radosti, štěstí a pocit propojení až po okraj...

Moje první setkání s léčením ThetaHealing®

Ráda bych Vám vyprávěla svůj příběh o tom, jak zásadně mi do života vstoupila metoda ThetaHealing®. Byla jsem v nekončícím sporu s firmou, pro kterou jsem poctivě pracovala celých pět let. Nebudu Vám dlouze vyprávět, co se přihodilo, že jsem skončila v soudní síni. Rozhodně jsem si byla jistá tím, že jsem v plném právu, a tudíž odejdu velmi brzy se soudním rozhodnutím, že mi firma musí vyplatit vše, co mi odepřela. Nestalo se... Následovala další a další stání a vše nasvědčovalo tomu, že mne firma nakonec zažaluje za škodu, kterou jsem jim údajně způsobila. V naprostém pocitu zoufalství a bezmoci jsem se ocitla na jediném sezení techniky ThetaHealing®, při kterém mi byly odhaleny, rozpuštěny a očištěny dávné závazky z minulosti k lidem, se kterými jsem v tomto životě byla ve při. Neuběhl ani týden a já zažívala smírčí řešení celé mé dlouze se táhnoucí soudní kauzy a jako zázrakem se mi s pocitem vyrovnání snesly do klína všechny mé finance i s úroky 🙂 Chtěli byste vědět, co bylo dál? Tahle metoda mi toho ještě hodně pročistila, získala si mé srdce a do roka od téhle příhody jsem prošla v Německu jejím prvním certifikovaným kurzem Basic DNA a poté následovaly další pokročilé kurzy. A dnes si dovoluji vystupit z neviditelnosti a jsem tu pro Vás, aby mohly být zázračně měněny i Vaše životy, a Vy jste tak mohli zažívat vše, po čem toužíte a z nějakého důvodu se Vám tak neděje...
o mně
Milena Miškaříková,Vaše průvodkyně hladinou théta
certifikát
certifikát
certifikát

Jak vznikla metoda ThetaHealing®?

V roce 1995 Vianně Stibal, matce tří dětí, diagnostikovali rakovinu, která se rychle rozšiřovala a poškozovala její pravou nohu. Vianna vyzkoušela vše – nejrůznější konvenční i alternativní metody léčby, avšak bezúspěšně. V průběhu jedné z terapií, které vedla, Vianna zjistila, že může nařídit okamžité uzdravení fyzického onemocnění klientky a být svědkem jejího léčení. Když svůj objev aplikovala na vlastní rakovinné onemocnění, otoky na její noze splaskly a rakovina zmizela – okamžitě! Od té doby Vianna zdokonalovala své znalosti v praxi a nyní vyučuje po celém světě instruktory principům této metody tak, aby tato metoda mohla být sdílena a užívána všemi lidmi. Vianna chtěla vědět, proč její technika funguje, a tak požádala o pomoc lékaře, který napojil praktikující této metody a jejich klienty na elektroencefalograf. Zjistili, že se mozek praktikujících ThetaHealing® přepíná do vln théta. Navíc, když léčitel pracoval s klientem, přecházel do těchto vln i samotný klient. Uvedená skutečnost je vnímána jako hlavní důvod, proč je možné s technikou ThetaHealing® dosáhnout okamžitých změn. Navíc se v poslední době objevuje stále více vědeckých poznatků potvrzujících to, že mozkové vlny théta nám umožňují přístup do podvědomí i do vyšších úrovní vědomí. Díky tisícům klientů Vianna objevila nejen úžasný způsob, jak se napojit na energii stvoření, ale i to, že tato energie může okamžitě měnit přesvědčení a pocity klientů, které jsou spojeny s nemocí. Nejzásadnějším objevem bylo zjištění, že techniku se mohou naučit i ostatní lidé.
Příběh Vianny Stibal,zakladatelky metody ThetaHealing®

Jak funguje léčení ThetaHealing®?

 • Metoda ThetaHealing® je soubor nástrojů a technik osobního rozvoje, které vedou k vyhledávání strachů, bloků a negativních přesvědčení v našem energetickém poli.
 • Programy, které jsou uchovány hluboko v našem podvědomí, vznikly na základě našich zkušeností, přesvědčení, vzpomínek, traumat, genetických otisků nebo vlivem kolektivního vědomí.
 • Pomocí této techniky dochází k přeprogramování podvědomí, zbavení se omezujících přesvědčení, které nám nedovolují prožívat to, po čem v životě toužíme.
 • Tato metoda umí též „stáhnout“ pocity či vlastnosti, které nám citelně chybějí, protože jsme je třeba vůbec nepoznali.
 • Následně je možné vhodnou instalací změnit všechny negativní programy a nainstalovat nový systém přesvědčení, jenž způsobí změny na fyzické, mentální, emocionální i duchovní úrovni.
 • V rámci tohoto léčení je možné požádat o harmonizaci Vašich čaker, nalezení nejhlubšího přesvědčení, které Vás blokuje, stažení pocitů, spojení s Vašimi průvodci a strážnými anděly, odvedení zbloudilých duší a entit, zrušení kleteb, očištění od temných energií, ukončení minulých životů, jež Vám zasahují do současnosti, energetické oddělení od Vašich minulých partnerů, přivolání kompatibilní spřízněné duše, načtení budoucího vývoje událostí, aktivaci DNA, aktivaci chromozomu mládí a vitality nebo změnu genetického programu stárnutí.

Jak mi může ThetaHealing® pomoci?

 • Věci, které se nám v životě stanou, se nám „nedějí“ bez příčiny, vytvořili jsme si je sami svými myšlenkami, hlubokými přesvědčeními v našem podvědomí nebo vzorci chování. Síla podvědomí je často podceňována a přitom ovlivňuje až 90 % toho, jak se nám v životě daří. Svůj život tak můžeme zásadně změnit právě tím, že změníme přesvědčení, která přebývají v našem podvědomí.
 • A v tomto okamžiku nastupuje technika ThetaHealing®, pomocí které můžeme vstoupit do prostoru našeho podvědomí a „přepsat“ naše programy, které už neslouží našemu nejvyššímu dobru a „nainstalovat“ nové, které povedou ke kýženým změnám v našem životě.

Jak probíhá sezení ThetaHealing®?

 • Když se objednáváte na sezení, přicházíte buď s konkrétním tématem, které chcete vyřešit, anebo pokud nevíte, kde začít, napojím se s Vaším svolením na Váš energetický systém a intuitivními smysly zjistím, co Vaše duše potřebuje. Společně s energií Stvořitele pak navrhnu změnu, která je zapotřebí k nastolení rovnováhy ve Vašem životě.
 • Během léčení můžete pociťovat různé energetické změny ve Vašem těle v závislosti na průběhu léčení – teplo, mravenčení, odcházející energii bloků směrem z hlavy nahoru, otevírání srdeční čakry, navracení Vašich duchovních darů atd.
 • Nakonec žádám o rozpuštění bloků i starých přesvědčení a instalaci nových, která jsou s Vámi v souladu a jež následně vedou k uzdravení a vyřešení Vašich obtíží. Zaintegrováním změn pak dochází k tomu, že se obtíže nevracejí.
 • Tento způsob léčení provádím na dálku přes skype (misicky4) nebo FB messenger. Od klienta si vyžaduje pouze jeho přítomnost u PC, soustředěnost a dostatečnou hydrataci kvůli provádění svalového testu.
certifikovaní praktici ThetaHealing®
Metoda ThetaHealing® a léčitelé metody ThetaHealer® jsou součástí registrované ochranné obchodní známky společnosti THInK a naleznete je pod odkazem po rozkliknutí obrázku

Kolik sezení ThetaHealing® budu potřebovat?

 • Jde o čistě individuální záležitost, někdo ode mne odchází s vyřešeným problémem během jednoho sezení, jiný jich potřebuje víc. V případě, že se kolem Vašeho problému vyskytuje celý systém negativních přesvědčení, je zapotřebí delší a systematičtější práce.
 • Je možné se domluvit i na celém cyklu individuálních sezení v domluvené délce podle toho, jak dlouho chcete být na své cestě touto technikou podporováni a doprovázeni.

Prošli léčením ThetaHealing® a napsali o něm

„Ahoj Mílo, děkuji za zprostředkovanou pomoc formou léčení ThetaHealing po negativním energetickém ataku, kdy mne rozbolela hlava, bylo mi na zvracení, cítil jsem tlak na solaru a měl stažené hrdlo s pocitem, jako bych byl škrcen. V průběhu sezení všechny nepříjemné a bolestivé projevy v těle úplně ustoupily a následně odešla i únava 🙂 a rozlil se pocit bezpečí a vnitřního klidu. Děkuji, že poskytuješ tuto metodu léčení a přeji mnoho sil a podpory shora pro další práci.“
Jan Mareš
„Zdravíčko, vše co jste pro mě udělala, očištění, je to moc znát jak v práci, tak doma... Děkuji moc.“
Milan Hromka
„Dobre ránko, já jsem úplně dojatá, Elinka si vzala sama pastelky a začala malovat – 😍 konečně přišla na to, že čmáranice nic nejsou a začala malovat, i když po svém, ale jsem úplně nadšená. 😍 Jinak se začíná lepšit, nebo jak to mám pojmenovat, 😊 už není taková jako předtím. Moc děkujeme 😍.“
Hana Lehká
„Dobrý den Mílo, chtěla jsem Vám dát jen zpětnou vazbu z léčení. Přítel je teď více v pohodě a já musím říct, že taky. Ještě v sobě cítím, že se něco dočišťuje. Už se těším na další léčení 🙂. Super, jinak je to sto a jedna, jak se cítím teď a před Thétou.“
Anonymní
„Dobrý večer Mílo, chtěla jsem Vám dát jen vědět, jak se cítím. Musím říct, že pocitově je to úplná euforie. Pořád se usmívám a jsem taková dobře naladěná...“
Anonymní

Změny po léčení na příkladu vhledu

Ve vhledu o hojnosti před léčením ThetaHealing se nám zjevila malá holčička (zastupuje klientku), která nás zavedla až na opuštěné nádvoří se studnou (symbol pro hojnost). Všude kolem studny se válelo spadané listí, studna byla vyschlá a obehnaná mříží. Holčička ji chtěla oživit, a tak tancovala kolem ní, avšak takové chování nepomáhalo. Nakonec tedy bezradně křikla přímo do ní: „Hej, studno, proč jsi vyschla?“ Během léčení a práce s přesvědčeními ohledně hojnosti holčička dokázala přivést na opuštěné nádvoří velké množství lidí (symbolika jejích potřeb) a vyzvala je, ať se přijdou podívat na zázrak bezedné studny. Ale jakmile se pozvaní lidé přiblížili, holčička v sobě pocítila strach z toho, že jejich potřeby studna nasytit nedokáže, a vyšel napovrch její dávno zakořeněný strach i obavy. Rozpustili jsme tento blok a stáhli nové definice pro hojnost. Poté se obraz vhledu změnil a holčička byla schopná sama sundat mříž ze své vlastní studny a s vnitřním klidem se dívala, jak jsou její potřeby postupně uspokojovány, a přesto vody ve studni neubývá... 😀
Ukázka vnitřních procesů během léčení ThetaHealing

Harmonizační balíček ThetaHealing®

Z mé vlastní praxe se mi čím dál tím víc ukazuje, že je třeba se čistit také energeticky, proto jsem do svých služeb zařadila i tento balíček. Energetická očista obsahuje následující úkony:
 • Seslání bezpodmínečné lásky do Vašeho fyzického těla
 • Seslání bezpodmínečné lásky do Vašeho vnitřního dítěte
 • Zharmonizování čaker a odstranění bloků z Vašich čaker
 • Uvedení do souladu Vaší duše, srdce a mysli se Stvořitelem
 • Zharmonizování pravé a levé mozkové hemisféry
 • Zharmonizování mužské a ženské energie
 • Seslání léčení do Vašeho fyzického těla
 • Léčení všech míst v těle, jež nejsou v souladu se Stvořitelem a jejich transformace na stav bezpodmínečného zdraví
 • Odstranění mimozemských entit, implantátů a čipů z těla
 • Odstranění všech emocí a myšlenek druhých, které nejsou v souladu se Stvořitelem
 • Odstranění zbloudilých duší a temných sil z Vašeho energetického systému
 • Zrušení kleteb, energetických útoků a háků a jejich odeslání do světla
 • A to všechno se udá tím nejlepším a nejvyšším možným způsobem

Instalace pocitů a programů ZDARMA

 • Máte-li zájem o pravidelnou instalaci programů ve stavu théta, staňte se fanouškem mé FB stránky viz níže a sledujte ji, ať Vám tato akce neunikne.
 • Instalaci spouštím zpravidla jednou za 14 dní.

Jak si cením své služby

ThetaHealing® pro děti
600 Kč
60 minut
Harmonizační balíček ThetaHealing®
350 Kč
20–30 minut