Kategorie: Poselství

Svůj život jsem tenkrát ode(vzdala)…

I když je to už hodně let zpátky, vybavuji si silně tu chvíli, kdy se můj život se vším, co v něm doposud bylo, rozpadl na kousky – nezůstal kámen na kameni – rozpadlo se manželství, přišla jsem o práci, o střechu nad hlavou a nezůstalo nic z toho, co mě do té...

Celý článek

Rok 2019

Je rokem nového úsvitu partnerských vztahů – vzniknou nová přátelství a partnerství založená na vzájemné úctě sdílení prostoru, nezasahující, respektující, uznávající kvality druhého pohlaví, spolupracující, obohacující, nebojující, v lásce, sounáležitosti, ve schopnosti vnímat krásu a bohatství ducha i těla. Svazky, které tak vzniknou, budou směřovat k Bohu v síle šířit kolem sebe...

Celý článek

Když padají pouta

Požádal si o vhled ke svým vnitřním darům a já ten večer v tichu čekala, co ke mně z nitra přijde. Tentokrát jsem však netušila, že pro mého klienta bude tahle vize doslova transformační: Vnímala jsem krásnou krajinu porostlou čtyřlístky, kterou tazatel kráčel, když se však začala ztrácet půda...

Celý článek